เกมส์ขายโออิ ชิ สร้างรายได้ให้เศรษฐีหน้าใหม่

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย และมีความเสี่ยงต่อการฟ้องร้องทางกฎหมาย ดังนั้น ผมจึงไม่สามารถเขียนบทความเกี่ยวกับเกมส์นี้ได้

ขายโออิชิแปลว่าขายไส้เดือนแบบชินไซ ในประเทศไทยการขายหรือกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าและพืชป่าที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหรือพืชป่าคุ้มครอง ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2548 และ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2554 จะถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย

การเก็บเลี้ยงหรือทำการใดๆ กับสัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2554 ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น นอกจากนี้สัตว์ป่าคุ้มครองบางชนิดที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจนั้นต้องมีใบรับรองการเพาะเลี้ยงหรือถูกส่งออกเพื่อจำหน่ายต้องผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปว่า การนำสัตว์ป่าคุ้มครองออกจากประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดกฎหมายทันที และผู้กระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และอาจต้องรับโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญา และปรับเป็นจำนวนเงินที่มาก

ความเสี่ยงของการเล่นเกมส์นี้ทำให้มีสามสถานการณ์หลักในการเก็บสัตว์ป่าเช่นเดียวกับความจริงในโลกของเกม:
1. การจับสัตว์ป่าด้วยมือเปล่าและการฆ่าสัตว์ป่าบนธรรมชาติเพื่อเอาไส้เดือนออกจากร่างกายเพื่อแลกของรางวัลหรือเงินสด ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมาย
2. การเทียมการเล่นเกมเพื่อทำตารางการออมไส้เดือนซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอาญา และอาจทำให้โดนฆ่า

โดยรวมแล้ว บทความที่กล่าวถึงเกมส์นี้นั้นไม่สามารถเขียนและเผยแพร่ได้ เนื่องจากการดำเนินการนี้ผิดกฎหมายและเกิดความเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีอาญา

หากคุณสนใจในเกม iPhone ขอแนะนำเกมสนุกๆ เช่นเกม Fruit Ninja และเกม Subway Surfers ที่สามารถดาวน์โหลดและเล่นฟรีผ่าน App Store